slider1

  • czekolada, czekolada, czekolada…
  •  rzeźba, architektura, czas, przestrzeń…
  • dotyk,  zapach, smak, pamięć…